Over ons

De Vereniging van Eigenaren Koriander bestaat uit de woningeigenaren en het bestuur. Als woningeigenaar bent u automatisch lid van de vereniging. Het bestuur wordt door de leden gekozen en kent in ons geval drie rollen. Voorzitter, Secretaris en een bestuurslid.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. Hieronder valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes zoals de entree, trappenhuis, hallen, etc. maar ook de gemeenschappelijke zaken zoals de liften, CV ketels, Hydrofoor pompen, etc.

Heeft u als eigenaar een idee of initiatief, of wilt u actief deelnemen aan de VvE? Neemt u dan contact op via het contactformulier of spreekt u een van de bestuursleden even persoonlijk aan.

Interessant

Nieuws en informatie

Warmtemeters

Voor de verdeling van de totale stookkosten worden de warmemeters op uw verwarmingen jaarlijks uitgelezen. Gebaseerd op het aantal tikken dat de meters in uw woning hebben geregistreerd wordt uw bijdrage berekend. Dit gebeurt door het totaal gasverbruik te verdelen […]

Nieuwe CV Ketels

Op dinsdag 23 augustus is leverancier De Ruijter begonnen met de werkzaamheden voor het vervangen van de oude CV ketels. Dankzij goed onderhoud hebben de oude ketels altijd trouwe dienst bewezen maar is nu is het toch echt tijd om […]

Verlichting berging

Geen nieuws, maar wel handige informatie. Heeft u een kapotte lamp in de berging? Dan kunt u hier geen standaard gloeilamp ter vervanging plaatsen. De lampen in de berging zijn namelijk 42 Volt in plaats van een reguliere lamp die […]

Meer...

Wat doet de VvE?

Onderhoud

De VvE bemiddelt namens de eigenaren met leveranciers voor het onderhoud van het gebouw. Naast de doorlopende onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld de liften, schoonmaak, etc worden er middels een meerjaren onderhoudsplan opdrachten/projecten opgestart in samenwerking met leveranciers voor bijvoorbeeld recentelijk het vervangen van de oude CV ketels.

Ledenvergadering

Elk jaar is er een ledenvergadering. Deze vergadering is het belangrijkste onderdeel van de VvE omdat hier zaken worden besproken en vastgesteld ten aanzien van beheer, onderhoud, kas, etc. Op de vergadering wordt er gestemd of bepaalde voorstellen en veranderingen wel of niet doorgaan. De vergadering is tevens een moment om samen knelpunten te bespreken, vragen te stellen en uw standpunt kenbaar te maken.

Aanspreekpunt

U kunt als woningeigenaar de VvE aanspreken op moment dat er een probleem is of een vraag heeft. Uiteraard bij grote incidenten maar ook als u vragen heeft over algemene ruimtes of ideeën heeft ter verbetering van onze woontoren. Storingen en kleine incidenten kunt u het best zelf melden bij Nederwoon. Nederwoon heeft ook huismeester service. De huismeester kan tegen vergoeding ook kleine werkzaamheden voor u uitvoeren.

Administratief

De VvE voert de administratie van het gebouw en de financiële stromen. Omdat het bestuur van onze VvE bestaat uit gekozen leden van de vereniging en de hoeveelheid werk die hierbij komt kijken niet van hen kan worden gevraagd is dit uitbesteed aan Nederwoon.

Samenwerking